Fréttir

Alfanámskeiðin hefjast á ný!

Alfanámskeið verða haldin í haust í samstarfi við KFUM og KFUK á Akureyri. Kynningarkvöld verður miðvikudaginn 8. sept. kl. 20. Það er byrjendanámskeiðið þar sem glímt er við spurninguna: Hver er tilgangur lífsins. Þau Dögg Harðardóttir, hjúkrunarfræðingur, og Fjalar Freyr Einarsson, grunnskólakennari, leiða það. Þá verður samhliða boðið upp framhaldsnámskeið þar sem verður tekist á við kristna siðfræði: Tíu boðorð á 21. öld. Sr. Guðmundur Guðmundsson, héraðsprestur, og Bjarni Guðleifsson, líffræðingur, munu leiða þann hluta. Allir eru velkomnir á kynningarkvöldið 8. sept. kl. 20. Sjá nánar á vef Eyjafjarðarprófastsdæmis.

Kirkjan mótmælir ofbeldi gegn konum

Árið 2003 gaf íslenska Þjóðkirkjan út bæklinginn ,,Kirkjan mótmælir ofbeldi gegn konum". Í pistli dagsins á trú.is minnir Pétur Björgvin djákni á þennan bækling og hvetur okkur öll í kirkjunni til að gera enn betur. Lesa pistil á  Lesa pistil á trú.is.

Haustfundur starfsfólks og sjálfboðaliða

Haustfundur starfsfólks og sjálfboðaliða í Glerárkirkju verður mánudagskvöldið 13. september kl. 19:00 til 20:00. Þar mæta öll þau sem gegna ábyrgðarstöðum í hópum og starfi í Glerárkirkju, s.s. stjórn foreldrafélags Æskulýðskórsins, stjórn Kórs Glerárkirkju, umsjónarfólk 12 spora námskeiðanna, starfsfólk og sjálfboðaliðar í æskulýðsstarfinu, einfaldlega allir til skrafs og ráðagerða en þó fyrst og fremst til að efla kynnin innbyrðis. Og að sjálfsögðu verður hópmyndatakan til staðar (munið hvað var gaman síðast)!  

Skyndihjálparnámskeið fyrir starfsfólk Glerárkirkju

Skyndihjálparnámskeið fyrir starfsfólk Glerárkirkju verður haldið mánudaginn 13. september frá 17:00 til 22:00 í safnaðarsal Glerárkirkju. Farið verður yfir endurlífgun, viðbrögð við slysum, óhöppum og veikindum sem geta komið upp í kirkjustarfinu. Leiðbeinandi á námskeiðinu verður Anna Sigrún Rafnsdóttir, frá Rauða Krossi Íslands.  

Námskeiðið Verndarar Barnanna í Glerárkirkju

Starfsfólk og sjálfboðaliðar Glerárkirkju munu sækja námskeiðið Verndarar Barnanna þriðjudaginn 14. september næstkomandi í Glerárkirkju frá 17:00 til 21:30. Umsjón með námskeiðinu hefur Gréta Kristjánsdóttir forvarnafulltrúi Akureyrarbæjar. Námskeiðið Verndarar barna boðar byltingu í fræðslu, forvörnum og viðbrögðum við kynferðislegri misnotkun á börnum. Markmiðið er að veita fullorðnu fólki öfluga fræðslu og markvissa þjálfun í að fyrirbyggja, þekkja og bregðast við kynferðislegri misnotkun barna af hugrekki og ábyrgð. Námsefnið Verndarar barna er sérhannað fyrir stofnanir, fyrirtæki og félagasamtök sem þjóna börnum og unglingum – sem og einstaklinga sem bera ábyrgð á umönnun og verndun barna; sínum eigin eða annarra.  Efnið byggist á 7 skrefa bæklingnum til verndar börnunum okkar.  Innifalið í verði er verkefnabók og stefnumótunarupplýsingar fyrir félagasamtök, stofnanir og fyrirtæki sem vinna með börnum. Námsefnið er íslensku og fræðslumyndbandið er á ensku en með íslenskum texta. Á Íslandi eru ein af hverjum fimm stúlkum og einn á móti hverjum tíu strákum sem verða fyrir kynferðisofbeldi fyrir 18 ára aldur.  

Vetrarstarf Barnakórs Glerárkirkju

Það er gaman og hollt að syngja í kór. Í kór er hægt að eignast vini, læra ný lög og æfa hin enn betur, syngja stundum í kirkjunni og hafa gaman saman! Barnakór Glerárkirkju æfir alla mánudaga milli klukkan þrjú og fjögur. Allir krakkar á aldrinum sjö til ellefu ára velkomin. Kórstjóri er Hjördís Eva Ólafsdóttir. Netfang hennar er hjordis@glerarkirkja.is.

Stefna Glerárkirkju um ramma æskulýðsstarfsins

Starf með börnum og unglingum í Glerárkirkju hefur verið mikilvægur þáttur í starfinu frá upphafi. Öll þau sem að starfinu koma leggja líf og sál í starfið og það er sameiginleg stefna að bæta starfið sífellt og gera þannig gott starf betra. Lykilatriði í slíkri vinnu er að öllum sé ljóst hver rammi starfsins er og hvaða kröfur eru gerðar til aðstöðu og þeirra sem koma að starfinu. Um árabil höfum við haft ákveðin heilræði að leiðarljósi og fylgt siðareglum sem voru endurnýjaðar árið 2009. Smellið á kassann til að opna skjalið. Hér er grundvallarregla mannlegra samskipta höfð að leiðarljósi sem orðuð er með gullnu reglunni: ,,Allt sem þér viljið, að aðrir menn geri yður, það skuluð þér og þeim gera." (Matt. 7,12) Þannig er okkur umhugað að sýna ábyrgð og trúmennsku í hvívetna og vanda okkur og gæta varfærni við störf okkar þannig að sómi sé af. Á grunni þessara heilræða og siðareglna höfum við sett niður punkta um ýmiss smáatriði þessu tengd, sjálfum okkur til áminningar, en þau koma ekki í stað fyrrnefndra siðareglna: Samskipti við foreldra •    Foreldrum er á hvaða tíma sem er án þess að tilkynna það fyrirfram velkomið að mæta í starfið í kirkjunni og fylgjast með og/eða taka þátt í starfinu. •    Í hvert sinn sem barn tekur í fyrsta sinn þátt í starfinu í kirkjunni er nafn og heimilisfang foreldris/forráðamanns skráð og foreldrinu/forráðamanninum sent bréf (eða tölvupóstur/símhringing) í beinu framhaldi þar sem markmið starfsins og helstu starfsaðferðir eru kynntar og foreldrið/forráðamaðurinn hvatt/ur til að kynna sér starfið persónulega, þ.e. ef foreldri hefur ekki mætt á staðinn með barnið í þetta fyrsta skipti. Praktísk atriði í starfinu •    Hvert og eitt þeirra einstaklinga sem að starfinu koma gæta þess að vera helst aldrei ein með lítinn barna- eða unglingahóp og aldrei undir nokkrum kringumstæðum ein með einu barni eða unglingi. Alltaf er einn starfsmaður/ sjálfboðaliði 18 ára eða eldri til staðar. •    Allar ferðir á vegum kirkjunnar eru farnar með rútu eða flugi, aldrei einkabílum. Komi upp þær aðstæður að starfsmaður Glerárkirkju þurfi að ferðast í bifreið með einu eða tveimur börnum er undantekningarlaust notast við þjónustu leigubílastöðvar eða almenningssamgangna en aldrei einkabifreið. •    Ef aðstoða þarf börn eða fötluð ungmenni á salerni er það aðeins gert að fengnu leyfi og leiðbeiningum foreldris. •    Starfsfólk og sjálfboðaliðar gæta þess í öllum samskiptum á netinu að spjalla ekki einslega við þátttakendur úr starfinu heldur taka aðeins þátt í hópspjalli eða notast við skilaboðakerfi sem senda skilaboð samstundis til margra. •    Þegar farið er í leiki í sundlaugum sem og aðra leiki sem einkennast af líkamlegri snertingu er þess gætt að aldursmunur þátttakanda sé lítill og að starfsfólkið sem stjórnar leikjunum sé af báðum kynjum. •    Ef gist er í ferðum á vegum kirkjunnar, gista strákar í sér herbergi og stelpur í sér herbergi. Starfsfólk / fullorðnir gista ekki í sama herbergi og þátttakendur, nema um fjölskylduferðir sé að ræða, þ.e. dagskrá sem er opin bæði foreldrum og börnum. •    Starf með börnum í Glerárkirkju fer aðeins fram í rýmum þar sem gluggar eru á dyrum eða með öðrum gluggum á sem gera samstarfsfólki sem og utanaðkomandi auðvelt að fylgjast með því sem fram fer innan veggja starfsins. Að sjálfsögðu eru dyr ólæstar og foreldrum alltaf heimill aðgangur. Dagbækur og gæðastjórnun •    Í Glerárkirkju er virkt innra eftirlit með faglegum vinnubrögðum. Það byggist upp á þremur þáttum. Í fyrsta lagi gagnkvæmum heimsóknum starfsfólks á starfsvettvang annarra þar sem farið er yfir gátlista kirkjunnar ,,Gæði í gegn". Í öðru lagi eftirliti djákna eða presta með starfinu þar sem farið er yfir gátlista kirkjunnar ,,Gæði í gegn" og samtal átt við starfsfólkið. Í þriðja lagi með þátttöku æskulýðsstarfs Glerárkirkju í ,,Job shadowing" verkefnum innan ramma Evrópu Unga Fólksins. •    Að loknum hverjum starfsdegi fyllir hver starfsmaður út eigin vinnuskýrslu þar sem einnig koma fram dagbókarfærslur um helstu viðburði dagsins, sér í lagi ef slys eða óhapp hefur orðið. Námskeið og símenntun •    Öll þau sem starfa í Glerárkirkju hafa einnig kynnt sér heilræði kirkjunnar fyrir fólk sem starfar með börnum og unglingum og leggja sig fram við að fylgja þeim sem og fyrrnefndum siðareglum. Á árlegum fundum starfsfólks er farið yfir þessi mál sem og aðrar stefnur kirkjunnar. •    Í upphafi hvers starfsvetrar sækir starfsfólk Glerárkirkju fjögurra tíma skyndihjálparnámskeið þar sem áhersla er lögð á viðbrögð við slysum sem geta orðið á vettvangi starfsins. •    Í upphafi hvers starfsvetrar sækir starfsfólk Glerárkirkju fjögurra tíma námskeið sem snýr að forvörnum gegn ofbeldi á börnum, þar sem þau eru upplýst um helstu þætti sem vert er að hafa í huga, stefna Glerárkirkju í forvörnum kynnt og farið yfir starfsferla kirkjunnar hvað tilkynningar til barnaverndarnefnda skv. Barnaverndarlögum varðar. Starfsfólkið •    Við Glerárkirkju starfa einungis sjálfboðaliðar og launað starfsfólk 18 ára og eldri sem hefur sótt um viðkomandi starf skriflega og gert í þeirri umsókn sinni grein fyrir eigin reynslu af starfi með börnum ásamt því að nefna tvo óskylda meðmælendur. Við hlið þeirra starfar yngra aðstoðarfólk, 15 ára og eldra sem tekur þátt í eða hefur lokið farskóla leiðtogaefna. •    Glerárkirkja kynnir markmið starfsins og stefnu safnaðarins fyrir öllum þeim sem hafa áhuga á að starfa í Glerárkirkju og biður umsækjendur að koma í viðtal þar sem samskipti starfsfólks við börn og unglinga eru rædd í ljósi siðareglna og heilræða þeirra sem unnið er eftir. •    Karlar og konur sem gegna einhvers konar hlutverkum í tengslum við starf í Glerárkirkju með börnum og unglingum eiga það sameiginlegt að þau starfa samkvæmt siðareglum þjóðkirkjunnar og hafa samþykkt aðgengi kirkjunnar að upplýsingum úr eigin sakaskrá og þannig gert stjórnendum kirkjunnar kleift að ganga úr skugga um að viðkomandi hafi ekki brotið gegn Barnaverndarlögum nr. 80/2002, né gerst sekur um kynferðisbrot skv. 22. kafla almennra hegningarlaga, barnaverndarlaga og æskulýðslaga. Að sama skapi hafa þau með undirskrift sinni gert stjórnendum kirkjunnar mögulegt að nálgast upplýsingar um að þau hafi hreina sakaskrá hvað varðar önnur ofbeldisbrot skv. 23. og 24. kafla almennra hegningarlaga sem og brot gegn ávana- og fíkniefnalögum. •    Starfsfólki og sjálfboðaliðum sem fara ekki að reglum kirkjunnar er veitt áminning og boðið upp á samtal um hvernig bæta megi gæði vinnuframlags þeirra. Ef engar eða litlar úrbætur verða er starfsfólki sagt upp / sjálfboðaliðar leystir undan skyldum sínum. Ef um lögbrot er að ræða eða grunur leikur á að barnaverndarlög hafi verið brotin er viðkomandi umsvifalaust leystur undan öllum skyldum. •    Ef upp kemur mál er varðar hegðun starfsmanns eða sjálfboðaliða sem hefur verið á þann hátt að ætla megi að hann / hún hafi brotið gegn forvarnarreglum um kynferðislegt ofbeldi eða með orðum sínum og gerðum tælt ungmenni eða sært blygðunarsemi þeirra er þegar í stað haft samband við fagráð kirkjunnar um kynferðisbrot, tilkynning send til þeirra yfirvalda sem við á hverju sinni og foreldrar /forráðafólk þeirra barna / ungmenna sem í hlut eiga boðaðir á fund.

Tilkynningarstefna Glerárkirkju

Starfsfólk Glerárkirkju leggur metnað í starf sitt og þar er þagnarskyldan í hávegum höfð en á henni er undantekning. 17. grein barnaverndarlaga (80/2002) leggur þær skyldur á allt starfsfólk Glerárkirkju að ef ætla má að barn (Yngra en 18 ára) búi við óviðunandi uppeldisaðstæður, verði fyrir áreitni eða ofbeldi eða stofni heilsu sinni og þroska í alvarlega hættu beri Glerárkirkju að tilkynna það til starfsmanns á fastri starfsstöð barnaverndarnefndar, þ.e. Fjölskyldudeildar Akureyrarbæjar. Okkur þykir mikilvægt að slíkt ferli sé gegnsætt og vandað og því vinnum við í Glerárkirkju eftir tilkynningarstefnu. Tilkynningarstefna Glerárkirkju Starfsmaður / sjálfboðaliði fær rökstuddan grun um að barn eða unglingur verði fyrir (kynferðislegu) ofbeldi, búi við vanrækslu, ofbeldi eða að aðrar þær aðstæður séu til staðar þar sem heilsu barnsins/unglingsins eða þroska er stofnað í hættu. Starfsmaður skráir það strax að loknu hópastarfi í dagbók og fundar með djákna og/eða presti. Í framhaldinu er þegar haldið á fund starfsmanns barnaverndarnefndar, hringt í 460-1420 (112 utan opnunartíma) eða tilkynning send með bréfi. Í vafatilfellum er valin sú leið að fá fyrst ráðgjöf hjá starfsmanni barnaverndarnefndar um hvort ástæða sé til tilkynningar. Í slíku samtali eru engin nöfn nefnd. Unnið er náið með og eftir leiðbeiningum starfsmanns barnaverndarnefndar. Bent skal á að ef um kynferðisbrot er að ræða og þolandi orðinn 18 ára og starfsmaður eða sjálfboðaliði í kirkjunni er meintur gerandi eða þolandi eða athæfið átti sér stað í kirkju þá er starfandi  fagráð þjóðkirkjunnar um kynferðisbrot, sjá kirkjan.is/kynferdisbrot ,netfang: kynferdisbrot@kirkjan.is og starfar það skv. starfsreglum um meðferð kynferðisbrota innan íslensku þjóðkirkjunnar, nr. 955/2009.. Öllum sem vilja leggja fram kvörtun vegna kynferðisbrots / áreitni af hálfu starfsmanns þjóðkirkjunnar er bent á að hafa samband við fagráðið.

Vetrarstarf Æskulýðskórs Glerárkirkju

Vetrarstarf Æskulýðskórs Glerárkirkju hefstu mánudaginn 30. ágúst kl. 17:30. Allir sem eru 12 ára eða eldri eru hjartanlega velkomnir. Æfingar verða á mánudögum kl. 17:30 til 19:00. Kórstjóri er Olga Ásrún Stefánsdóttir. Að syngja í kór er góður félagsskapur og frábær undirbúningur til dæmis fyrir frekara tónlistarnám seinni tíma. Gaman er að syngja fjölbreytt lög frá ólíkum höfundum og menningarheimum. Margir frægir söngvarar og hljóðfæraleikarar stigu sín fyrstu skref í tónlist í kór! Ekki hugsa þig um, komdu bara og vertu með :-)

Vönduð vinnubrögð innan kirkjunnar

Nokkur umræða hefur verið í þjóðfélaginu varðandi kynferðisbrot innan kirkjunnar og bendum við í því samhengi á samantekt yfir helstu aðgerðir sem kirkjan hefur staðið fyrir á síðasta áratug til þess að koma upp vönduðum vinnuferlum. Samantektina er að finna á kirkjan.is.