Gjaldskrá presta

Gjaldskrá um greiðslur fyrir aukaverk presta þjóðkirkjunnar er gefin út af kirkjuþingi  Síðasta verðskrá var gefin út 20. júlí 2020.

Skírn í sérstakri athöfn í kirkju, heimahúsi eða sal 7.272 kr. (það kostar ekkert að skíra barn í messu)
Fermingarfræðsla 20.777 kr.  
Hjónavígsla 13.505 kr.  
Embættisvottorð 2.078 kr.  
Kistulagning 8.311 kr.  
Útför 27.011 kr.  
Athöfn við jarðsetningu duftkers eða kistu 8.311 kr.  
Akstursgjald 110 kr/km  

 
Sálgæsla og viðtöl eru auðvitað ókeypis þjónusta.

Greiðsla ferðakostnaðar skal miðast við almennt akstursgjald ríkisstarfsmanna skv. gildandi auglýsingu ferðakostnaðarnefndar fjármála- og efnahagsráðuneytisins og vera í samræmi við þau viðmið sem fram koma í 2. mgr. þessarar greinar. Þéttbýli skv. 2. mgr. telst vera þar sem íbúar eru 4.000 eða fleiri en dreifbýli þar sem þeir eru færri.
a. Akstur vegna skírnar eða hjónavígslu innan prestakalls í þéttbýli sé að hámarki 24 km.
b. Akstur vegna skírnar eða hjónavígslu innan prestakalls í dreifbýli sé að hámarki 60 km.
c. Akstur vegna greftrunar í þéttbýli sé 12 km. Við bætast 12 km ef kistulagning er sérstök athöfn og enn fremur ef prestur kemur að frágangi duftkers í grafreit.
d. Aksturskostnaður vegna greftrunar í dreifbýli sé að hámarki 1/3 af kostnaði vegna þóknunar prests skv. gjaldskrá, sbr. 2. gr. reglugerðar nr. 155/2005.
Ferðakostnað prests vegna skírnar og hjónavígslu greiðir sá sem beiðist verksins, sbr. a. og b. liði. Presti ber að upplýsa greiðendur fyrirfram um ferðakostnað. Ekki skal greiða ferðakostnað vegna fermingar.