Þjóðaratkvæðagreiðsla og þjóðkirkjan

Drög að nýrri stjórnarskrá og ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla var til umræðu á kirkjuráðsfundi þann 20. júní. Kirkjuráð samþykkti ályktun þar sem minnt er á hlutverk opinnar og rúmgóðrar þjóðkirkju sem stofnunar í samfélaginu og nauðsyn þess að sátt sé um hana sem aðrar grundvallarstofnanir menningar og samfélags. Hvatt er til þess að ný stjórnarskrá hafi ákvæði um þjóðkirkju. Bent er á nýtt ákvæði í stjórnarskrá Noregs sem fyrirmynd.

Í ályktun kirkjuráðs segir:

Kirkjuráð minnir á að hin evangelísk lúterska þjóðkirkja er einn mikilvægasti grunnþáttur samfélagsins, opin, lýðræðisleg almannahreyfing sem heldur uppi þjónustu og mannræktarstarfi um landið allt, opinber og lögbundin stofnun sem myndar ramma um trúarhefð meirihluta þjóðarinnar, einstaklinga, fjölskyldna og heimila, og heldur utan um mikilvæga arfleifð og minningu og menningu samfélagsins. Í samfélagi þar sem æ fleiri trúarhreyfingar, trúarhættir og trúarhugmyndir hasla sér völl og kalla til áhrifa felst menningarlegur og samfélagslegur styrkur í því að hafa opna og rúmgóða þjóðkirkju sem stendur vörð um grundvallargildi á traustum stoðum sögu og menningar.  Í vaxandi fjölmenningu hefur þjóðkirkjan stuðlað að virðingu og skilningi milli trúarbragða og menningarheima. Þjóðkirkjan er auk þess einn mikilvægasti menningarmiðill í landinu og gegnir lykilhlutverki gagnvart þeim veiku í samfélaginu og sem samstarfsaðili við þau sem vinna að réttlæti og friði í heiminum.
Mikilvægt er að pólitísk og samfélagsleg sátt sé um þjóðkirkjuna sem og aðrar grundvallarstofnanir menningar og samfélags. Kirkjuráð hvetur til þess að við væntanlega þjóðaratkvæðagreiðslu um stjórnarskrá verði þess minnst, og að ný stjórnarskrá lýðveldisins Íslands geymi ákvæði um hina evangelísk lútersku þjóðkirkju eins og verið hefur.  Jafnframt því verði staða og réttindi annarra trú– og lífsskoðunarfélaga tryggð með hliðstæðum hætti og gert var í stjórnarskrá Noregs en þar segir:
“Allir þegnar ríkisins skulu njóta frelsis til trúariðkunar. Norska kirkjan, evangelísk-lútersk kirkja er þjóðkirkja og skal sem slík njóta stuðnings ríkisins. Nánar skal það ákvarðað með lögum. Öll trú- og lífsskoðunarfélög skulu njóta stuðnings með ámóta hætti.”

Þetta var síðasti fundur sem Karl Sigurbjörnsson, biskup Íslands, stýrir. Agnes M. Sigurðardóttir, verðandi biskup, mun stýra næsta fundi kirkjuráðs.

Af: http://kirkjan.is/2012/06/thjodaratkvaedagreidsla-og-thjodkirkjuakvaedi/