Aðalsafnaðarfundur sunnudaginn 22. maí

Aðalsafnaðarfundur Lögmannshlíðarsóknar verður haldinn sunnudaginn 22. maí næstkomandi að lokinni messu. Messan hefst kl. 11:00. Á aðalsafnaðarfundi er gerð grein fyrir starfsemi og rekstri sóknarinnar á liðnu starfsári, reikningar afgreiddir og kosið í sóknarnefnd til 4ra ára. Allir eru velkomnir á aðalsafnaðarfund. Í 52. grein laga um stöðu, stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar nr. 78 frá 1997 kemur meðal annars fram að aðalsafnaðarfund skal að jafnaði halda fyrir maílok ár hvert og að:

  • Aðalsafnaðarfundur fer með ákvörðunarvald innan sóknarinnar í málum þeim sem undir fundinn heyra samkvæmt lögum eða lögmæltum ákvörðunum.
  • Sóknarmenn njóta kosningarréttar og kjörgengis á safnaðarfundum þegar þeir eru fullra sextán ára.
Kirkjuþing hefur sett sóknarnefndum sérstakar starfsreglur (nr. 732/1998) og má þar lesa m.a. að það er sóknarnefnd sem boðar til aðalsafnaðarfundar með að minnsta kosti viku fyrirvara. Á aðalsafnaðarfundi er kosið í sóknarnefnd, en hún fer með stjórn á rekstri safnaðarins á milli safnaðarfunda.

Eðli málsins samkvæmt horfir aðalsafnaðarfundur eftir því sem við á hverju sinni til starfa Kirkjuþings, sem samkvæmt ofangreindum lögum nr. 78 frá 1997 fer með æðsta vald í málefnum þjóðkirkjunnar innan lögmæltra marka.

Lögmannshlíðarsókn dregur nafn sitt af því að í Lögmannshlíð (áður Hlíð) hefur staðið kirkja frá fornu fari og var Lögmannshlíðarsókn hluti af Lögmannshlíðarprestakalli. Í kjölfar breytinga var Lögmannshlíðarsókn færð undir Akureyrarprestakall árið 1884 og þjónuðu prestar Akureyrarkirkju Lögmannshlíðarsókn fram til ársins 1981 þegar nýtt prestakall, Glerárprestakall var stofnað.

Íbúar á Akureyri, norðan Glerár tilheyra Lögmannshlíðarsókn. Samkvæmt upplýsingum á vef Hagstofu Íslands voru íbúar í Lögmannshlíðarsókn 16 ára og eldri þann 1. desember síðastliðinn 5.390 talsins (hafa öll kosningarétt á aðalsafnaðarfundi og geta boðið sig fram til setu í sóknarnefnd), og yngri en 16 ára 1.875 talsins. Hlutfall þeirra sem eru skráðir í þjóðkirkjuna í sókninni er nokkuð hátt miðað við landsmeðaltal (sem er tæp 78%), eða nákvæmlega 90% (539 16 ára og eldri ekki í þjóðkirkjunni).

(Myndin sem fylgir fréttinni er af ljósmyndavef þjóðkirkjunnar og er tekin á Kirkjuþingi 2010).

Frekari upplýsingar: